Producers

Amarula - Distell Limited

Amarula blir laget av marulafrukten fra Phalaborwa i Sør-Afrika, og solgt til over 100 land over hele verden. Marula-treet er kilden til flere fascinerende legender, og er en hellig del av afrikansk kultur, bl.a. er det i Swaziland en årlig Marula-festival i kongens residens. Elefanter reiser mange mil for å finne den ville frukten, fra 'Elefant- treet', dette treet er beskyttet under sør-afrikansk lov.

All marulafrukten som benyttes til Amarula kommer fra viltvoksende trær, det er innbyggerne i de forskjellige landsbyene i området som høster inn frukten, som de så selger, dette er derfor en svært viktig inntektskilde for lokalsamfunnene. I tillegg går rester fra produksjonen, som kjernen, samt overskytende frukt tilbake til lokalsamfunnene, disse benyttes til en rekke andre produkter som oljer og krem. Amrula er et produkt under Distell, som er en av Sør-Afrikas ledende produsenter og distributører for sprit, vin og ready-to-drinks.

Du har lagt til dette elementet i din favorittliste